Hva skjer om jeg ikke betaler?

Hvis du ikke kan betale

Det er mange grunner til at man kommer i gjeldssituasjoner. Nidaros Inkasso kan hjelpe deg med å sette opp en plan som passer din økonomiske situasjon.

Dersom du ikke kan betale kravet i sin helhet innen betalingsfristen vil det påløpe ytterligere kostnader, betalingsanmerkninger og eventuelt rettslig pågang. Det er viktig at du ringer oss på telefon 73 80 95 76 eller sender en e-post til post@nidarosinkasso.no slik at vi kan vurdere en nedbetalingsordning. Våre åpningstider er mellom klokken 8.00 og 16.00 fra mandag til fredag.

Du anbefales å ta kontakt via e-post så raskt som mulig om du har spørsmål eller mener kravet er urettmessig. All korrespondanse må dokumenters så ta kontakt via e-post:

post@nidarosinkasso.no

Den beste løsningen er alltid å betale før det påløper salærer og gebyrer.

Nidaros Inkassos ambisjon er at du skal få kontroll over og få betalt dine ubetalte regninger. Derfor er du alltid velkommen til å ta kontakt med oss.

  1. Åpne konvolutten(e). Mange med betalingsproblemer utvikler “redsel” for konvolutter med vindu, der nye purringer bare legges til side uten å bli åpnet. Det fungerer dårlig – du må ta tak i problemet.
  2. Kan du ikke betale ved forfall? Ta kontakt med Nidaros Inkasso med en gang. Viser du evne og vilje til å gjøre opp for deg, hjelper vi deg med å finne en best mulig løsning.
  3. Prioriter inkassogjeld. Inkassogjelden blir dyrere jo lenger du utsetter den. Kontakt den du skylder penger før regningen forfaller, for å se om du kan få utsettelse eller mulighet til å dele opp summen i mindre avdrag. Skaff deg oversikt over økonomien din.
  4. Svært mange inkassosaker skyldes forbruksgjeld. Finn ut hvilke utgifter som er nødvendige, og hvor du kan kutte. Synes du det er vanskelig, tilbyr alle kommuner i Norge en gratis økonomisk rådgiver som kan hjelpe deg.
  5. Gjør opp før saken havner i rettsystemet. Å få et inkassokrav er dyrt, men å havne i namsretten er enda dyrere. Der kan du i verste fall få en kjennelse om tvangssalg av eiendelene dine.
  6. Ikke ta opp nye lån eller bruk kredittkortet for å dekke gammel gjeld. Ny gjeld løser ikke årsaken til dine økonomiske problemer.

Lar du være å reagere eller betale det mottatte kravet, kan du bli registrert med betalingsanmerkning hos kredittopplysningsbyråene. Hvis du har blitt registrert, vil dette få betydning for om du for eksempel får lån, forsikring eller mobiltelefonabonnement o.l.

For at opplysninger om deg som privatperson skal bli registrert må Nidaros Inkasso eller en annen instans ha kontaktet forliksrådet. En måned etter denne kontakten kan kredittopplysningsbyråene registrere opplysningene i sine registre.

Betalingsanmerkninger skal slettes omgående etter at du har gjort opp for deg. Det må allikevel påregnes noe behandlingstid. En anmerkning skal som hovedregel uansett ikke brukes lenger enn i 4 år.

Er du i tvil, eller lurer på om du er registrert med betalingsanmerkning kan du kontakte kredittopplysningsbyråene. De plikter å opplyse deg om en eventuell registrering på ditt navn.

Dersom gjelden er svært gammel kan den bli foreldet, slik at den ikke lenger kan innkreves ved tvang. De viktigste reglene om dette står i foreldelsesloven av 1979.

Vanlige rentekrav foreldes normalt etter 3 år, mens lånegjeld først foreldes etter 10 år. Disse fristene kan avbrytes både ved at du selv erkjenner kravet (f.eks. ved løpende betaling), eller ved at kreditor sender saken til forliksrådet eller namsmannen.

Foreldelsesloven finner du her.

Forklaring på noen av de vanligste ordene innen inkasso:

Betalingsanmerkning – du er registrert som dårlig betaler hos kredittopplysningsbyråer.

Enkle krav – et krav blir ansett som enkelt frem til fristen i en betalingsoppfordring/varsel om inkasso er oversittet med 14 dager.

Forliksrådet – laveste instans i domstolsapparatet.

Inkassobevilling – tillatelse til å drive inkassovirksomhet.

Inkassosalær – et fast beløp som blir regulert hvert år, og som er grunnlag for beregningen av inkassoomkostninger.

Inkassosats – et fast beløp som blir regulert hvert år, og som er grunnlag for beregning av inkassoomkostninger.

Kreditor – den du mottar regning (faktura) fra.

Omtvistet krav – når du har rimelig grunn til å være uenig i kravet, og har sagt i fra. Bør være skriftlig.

Ønsker du fakturakopi, betalingsutsettelse, eller har du andre henvendelser til oss vedrørende kravet?

Ta kontakt så hjelper vi deg før problemene blir for store.

Husk å oppgi referansen din.

E-post: post@nidarosinkasso.no

Dine rettigheter

Det finnes i dag en rekke lover og regler som beskytter den som har betalingsproblemer.

Fullstendige og oppdaterte lover og forskrifter, rundskriv, ferske rettsavgjørelser m.m. finner du på www.lovdata.no

Andre nyttige nettsider: