Nidaros Inkasso tilbyr inkasso av husleie

For privatpersoner, borettslag og alle som leier ut boligrom og næringslokaler

Nidaros inkasso tilbyr inkasso av husleie som en støtte for deg som leier ut og har vansker med å få inn husleien fra dine leietakere. Nidaros Inkasso har lang erfaring med slike saker og kan forenkle og effektivisere prosessen for huseier. Dette være seg privatpersoner, borettslag eller utleiere av næringslokaler.

Når skal man bruke inkasso for inndrivning av husleie?

Inkassotjenesten kan være nyttig når man har penger tilgode som skulle vært betalt, og kan være ett av flere tiltak for å beskytte seg mot slike tap. Hvis en leietaker har flyttet ut og ikke gjort ordentlig opp for seg for husleie og eventuelle skader, kan inkasso brukes for å få inn pengene. Dette spesielt hvis kravet ikke dekkes av depositum. Det bør alltid avtales og innbetales depositum før leietaker får nøkler, for å sikre krav. Depositum skal opprettes på en særskilt konto i utleiers bank.

Hvis en leietaker ikke betaler husleie i tide og fortsatt bor i leiligheten, kan inkasso brukes. Dette medfører ofte at leietaker betaler omgående, og at leietaker også fortsetter med å betale i rett tid.

Et annet mulig tiltak er å varsle leietaker om utkastelse hvis leien ikke betales innen 14 dager. Dette er et langt mer drastisk tiltak for å få inn skyldig husleie, og bør kun benyttes når man vil at leietakeren skal flytte ut av leiligheten. Etter slik utkastelse kan det fremdeles være aktuelt å bruke inkasso for å få inn skyldige penger, inklusive gebyret som utleier må betale til namsmannen for utkastelse.

Sier leietaker seg uenig i kravet må saken vanligvis avgjøres i Forliksrådet. Vi i Nidaros Inkasso tar alle nødvendige skritt for gjennomføring av dette.